Дуальна система збору та утилізації відходів

ТОВ «Дуальна система України», яке є дочірнім підприємством німецької компанії, у відповідності до чинних законодавчих та нормативних актів України, за підтримки міжнародних партнерів, ставить за мету впровадження механізму дуальної системи збору, сортування, переробки, утилізації та безпечного захоронення залишків відходів та розширеної відповідальності виробника (імпортера). Про це йдеться в листі, що надійшов до облдержадміністрації, за підписом директора  ТОВ «Дуальна система України» Сергія Лученка.

Також зазначається наступне: «Досвід Німеччини показує, що введення дуальної системи з розширеною відповідальністю виробника не призвело до зростання цін для кінцевого споживача, тому що вартість упаковки в ціні товару складає близько 1 %. Така ситуація сприяла зростанню інвестиційної привабливості галузі переробки відходів та розвитку розширеної відповідальності виробників (імпортерів).

Спільно з міжнародними партнерами розроблена програма «Впровадження в Україні принципу розширеної відповідальності виробника та німецької моделі дуальної системи поводження з відходами».

Вищезазначена програма орієнтована на втілення європейських стандартів поводження з відходами, що ґрунтуються на фінансовій відповідальності виробників (імпортерів), одночасно з вихованням культури населення по поводженню з відходами. Крім цього, реалізація цієї програми

дозволить Україні виконати відповідну частину зобов’язань в межах підписаної Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, суттєво розширить економічні можливості українських виробників та експортерів (імпортерів) на європейському ринку.

ТОВ «Дуальна система України» буде сприяти практичним крокам по досягненню, як екологічної мети щодо зниження загального негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище, так і позитивного економічного ефекту від збільшення рівня використання виробниками вторинної сировини. Підсумковою метою є зменшення та поступове зведення до мінімуму захоронення відходів на користь їх переробки та залучення у вторинний обіг.

Сумарний розмір коштів, які будуть залучені підприємством у вигляді конкретних фінансових та технологічних інвестицій для виконання цієї програми може буде визначений лише після надходження письмових звернень – набувачів конкретної допомоги, офіційного підтвердження заінтересованості органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Для більш детальної інформації можна звертатись за тел. (044) 501-31-20, e-mail: dual.system.ua@gmail.com.


Розробка веб-сайту