Видача ліцензії на експорт товарів

Назва послуги:

Видача ліцензії на експорт товарів.

Перелік документів:

 1. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії на експорт товарів з гарантією сплати державного збору за її видачу (ЗРАЗОК);
 2. Заявка на видачу ліцензії на експорт (ЗРАЗОК);
 3. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), з усіма додатками та специфікаціями або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України, засвідчені підписом та печаткою суб’єкта господарювання;
 4. Експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;
 5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку;
 6. Інші документи, за бажанням заявника.  

Адміністративний збір:

у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень.

Перелік рахунків для сплати збору за видачу експортної (імпортної) ліцензії

Строк надання послуги:

Відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (далі - Закон) ліцензування експорту товарів здійснюється у формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам. У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати їх одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та більше 60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно.

Результат надання:

Ліцензія на експорт товарів.

Способи отримання результату:

Видача ліцензії здійснюється за умови подання департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації платіжного доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

Підстави для відмови:

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі:

 • невідповідності поданих документів законодавству України;
 • вичерпання встановленої квоти на відповідні товари;
 • застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
 • дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;
 • якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою діяльність на умовах, які можуть спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України;
 • порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Порядок оскарження:

Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

 

 
 

Оголошення

2023-08-22 07:54:37
Mr.
2023-08-22 07:54:37
Mr.
2023-08-22 07:52:08
Mr.
2023-08-22 07:52:03
Mr.
2023-08-22 07:51:59
@@f9fTt

Архів оголошень


Розробка веб-сайту