Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Назва послуги:

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Перелік документів:

  1. Лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);
  2. Інформаційна картка договору (контракту) за формою, що встановлює Мінекономрозвитку;
  3. Договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;
  4. Засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
  5. Документи, що свідчать  про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного,  банківського  або  судового  реєстру тощо)

(Ці документи повинні  бути  засвідчені  відповідно  до  законодавства країни їх видачі,  перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України,  якщо  міжнародними  договорами,  в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві  відповідної  держави  в Україні та легалізовані в МЗС);

  1. Ліцензія, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);
  2. Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту).

Оплата за надання послуги:

в розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Строк надання послуги:

20 календарних днів.

Результат надання:

Картка державної реєстрації договору (контракту), складена за формою і заповнена згідно з порядком, що встановлює Мінекономрозвитку України, та спеціальна відмітка про державну реєстрацію на договорі (контракті). 

Способи отримання результату:

Особисто суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України – учасником договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноваженою ним особою.

Підстави для відмови:

Рішення про відмову у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора приймається у разі, коли:

  • умови договору  (контракту) не відповідають законодавству України;
  • до суб'єкта  зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
  • існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Порядок оскарження:

Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО СПІЛЬНУ ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА

ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ ДЛЯ СПЛАТИ ЗА ОТРИМАНУ ПОСЛУГУ

 

 

 
 

Оголошення

2023-08-22 07:54:37
Mr.
2023-08-22 07:54:37
Mr.
2023-08-22 07:52:08
Mr.
2023-08-22 07:52:03
Mr.
2023-08-22 07:51:59
@@f9fTt

Архів оголошень


Розробка веб-сайту