Інфраструктура

3важаючи на відсутність на цей час чіткого визначення нормативно-правовими актами України всіх елементів ринків інфраструктури, що можуть бути за призначенням віднесені до групи об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, з метою встановлення уніфікованих підходів їх обліку рекомендуємо керуватись загальноприйнятими поняттями, які широко використовуються в практиці міжнародних і вітчизняних недержавних установ, працюючих в цій сфері.

Згідно з цим інфраструктура підтримки підприємництва - це сукупність організаційних структур, заснованих на різних формах власності, яка сприяє створенню та функціонуванню підприємницького сектору в умовах перехідної економіки і формує конкретне організаційно-економічне середовище для стимулювання підприємницької діяльності та прискорення адаптації суб'єктів малого підприємництва до ринкових умов шляхом забезпечення матеріально-технічної, технологічної, інформаційної, консультативної, маркетингової, кадрової, фінансово-кредитної підтримки.

Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку (Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 12.07.2001р. №2664-ІІІ).

Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 12.07.2001р. №2664-ІІІ).

Кредитна  спілка - це неприбуткова організація,  заснована фізичними  особами,  професійними  спілками,  їх  об'єднаннями  на кооперативних  засадах  з  метою  задоволення  потреб  її членів у взаємному  кредитуванні  та  наданні  фінансових послуг за рахунок об'єднаних  грошових  внесків  членів  кредитної спілки (Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001р. №2908-ІІІ).

Бізнес-центри - це установи, які надають інформаційні, консалтингові, маркетингові, тренінгові та інші послуги суб'єктам підприємництва та особам, які бажають займатися підприємницькою діяльністю. Бізнес-центри можуть надавати приміщення для ділових зустрічей, засоби зв'язку, комп'ютерну та оргтехніку.

Бізнес-інкубатори - це інституції, які розміщують на пільгових умовах спеціально відібрані малі підприємства на своїх площах та надають їм консалтингові, освітні та офісні послуги.

Технологічний  парк (технопарк) - юридична особа або група юридичних осіб (далі - учасники технологічного  парку),  що  діють відповідно  до  договору  про спільну  діяльність  без  створення юридичної особи  та  без  об'єднання  вкладів  з  метою  створення організаційних  засад  виконання  проектів  технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок,  високих  технологій та   забезпечення  промислового  випуску  конкурентоспроможної  на світовому ринку продукції (Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV).

Лізинговий центр - це установа, діяльність якої спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингоодержувачу у виключне користування на визначений строк майна, що є власністю лізингодавця або набувається.ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів (Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997р. №723/97-ВР).

Інфраструктура підтримки та розвитку підприємництва області представлена такими об’єктами: громадські організації та об’єднання підприємців, страхові компанії та їх відділення, аудиторські фірми, інформаційно-консультаційні установи, що розглядають питання підприємництва, громадські приймальні, кредитні спілки та їх відділення, інноваційні фонди і компанії, бізнес-центри, Житомирський обласний студентський інноваційний бізнес-інкубатор, Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Також на території області функціонує індустріальний парк «Коростень» площею 42,2 га, включений до Реєстру індустріальних парків України. Головною метою індустріального парку «Коростень» є використання інженерно підготовлених земельних ділянок та розташованих на них виробничих, складських, адміністративних приміщень для здійснення комерційної діяльності та встановлення нових виробничих потужностей, а також будівництво об’єктів соціальної інфраструктури.

До Реєстру індустріальних парків України включено житомирський індустріальний парк «Житомир-Схід», який займає площу 24,73 га.

В рамках спільного проекту Програми розвитку ООН в Україні та Польської Агенції Розвитку Підприємництва за підтримки місцевих органів влади у місті Коростені функціонує Центр підтримки підприємництва.

 


Розробка веб-сайту