Послуги

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг,  за ІІІ квартал 2021 року склав 1985,0 млн грн.

При цьому послуги, реалізовані населенню, склали 28,1% від загального обсягу реалізованих послуг.


Розробка веб-сайту