Законодавство у сфері звернення громадян

Шановні громадяни!

Вітаємо Вас на веб-сайті Департаменту агропромислового розвиткута економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації

 

На нашому сайті Ви зможете знайти необхідну інформацію про напрямки роботи  Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації у здійсненні державної економічної політики в області, а також дізнатися, як організований особистий прийом громадян керівництвом Департаменту.

Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати на нього обгрунтовану відповідь.

Стаття 5 Закону України "Про звернення громадян" встановлює вимоги до звернення.

Так, у зверненні має бути зазначене прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладене громадянином і записане посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного орган, установи особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремо особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові із відповідним роз'ясненням не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про звернення громадян" письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник органу встановлює відповідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати 45 днів.


Розробка веб-сайту